Team

De leerkrachten op onze school zijn deskundig

De leerkrachten op onze school zijn deskundig. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, volgen individuele scholing of teamscholing en werken met persoonlijke actieplannen om hun vaardigheid te verbeteren. Verder zien wij dat in het moderne basisonderwijs steeds meer specialismen gevraagd worden. Dit specialisme zorgt ervoor, dat leerkrachten verantwoordelijk zijn voor taken die ze naast hun lesgevende taak uitvoeren. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd op een bepaald onderwijskundig gebied.

De samenstelling van het team

 

 • Marly Fleuren, directeur
 • Marijke Leurs, leerkracht groep 1-2, intern begeleider
 • Brigitte Sassen, leerkracht groep 1-2
 • Melanie Broere, leerkracht groep 3-4
 • Mariëtte Laurijsse, leerkracht groep 3-4
 • Jos Tielen, leerkracht groep 5-6
 • Susan van Soest, leerkracht groep 5-6
 • Frank van der Sterren, leerkracht groep 7-8
 • Ilona Hagens, leerkracht groep 7-8
 • Ard Smeets, onderwijsassistent
 • Thea Hanssen, onderwijsassistent
 • Marianne Groenewegen, vakleerkracht muziek
 • Henk Cleven, conciërge
 • Petra Rutten, administratief medewerker
 • Anita Mooren, poetsvrouw