Informatie

Informatie

Bekijk hier alle informatie over Onder de Wieken

De schoolgids Ontdek alles over onze school in de schoolgids! Elk jaar wordt de schoolgids bijgewerkt en komt de actuele gids op de website.
Verder lezen

MR en OR Hier vind je informatie over de medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR).
Verder lezen

Ziekmelden en verlof Lees hier wat je moet doen als je kind ziek is of wanneer je verlof wilt aanvragen.
Verder lezen

Klachtenregeling Het bespreken van vervelende gebeurtenissen en fouten is altijd mogelijk. Lees hier meer over de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep.
Verder lezen