Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als je kind zich een dagje niet lekker voelt, vragen wij als school om je kind vóór 08:30 uur 's ochtends ziek te melden via ISY. We verzoeken je om niet te mailen, omdat deze berichten mogelijk niet op tijd worden gelezen.

Elke schooldag controleren onze leerkrachten om half 9 of alle leerlingen aanwezig zijn. Als een leerling om 08:45 uur nog niet aanwezig is en er geen melding van afwezigheid is ontvangen, neemt de leerkracht telefonisch contact op met de ouders/verzorgers. Als er geen geldige reden wordt gegeven voor de afwezigheid, wordt dit genoteerd als ongeoorloofd verlof en worden er passende vervolgacties ondernomen.

Log in op ISY

Verlof

Als je extra verlofdagen wilt aanvragen buiten de vaste schooldagen, dien je een verlofaanvraag in via ons verlofformulier. Om ervoor te zorgen dat het verlof op de juiste gronden gebaseerd is en om teleurstelling te voorkomen, hanteren alle Dynamiekscholen dezelfde regels voor verlof. We beoordelen elke verlofaanvraag kritisch in samenwerking met de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvraagformulier