Veilig naar school

Veilig naar school

Een veilige plek om te leren, binnen én buiten

Veilig onderweg

Bij Dynamiek Scholengroep staat veiligheid voorop, zodat alle kinderen zorgeloos naar school kunnen. We houden rekening met schoolgaande kinderen in verkeerssituaties rondom al onze scholen, om ervoor te zorgen dat iedereen veilig naar school kan.

Veilig leren

Maar veiligheid betekent voor ons meer dan alleen fysieke veiligheid. Een veilige school betekent ook een veilige leeromgeving, waar elk kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. We benadrukken het belang van acceptatie van anderen en leren onze leerlingen respectvol met elkaar om te gaan. Bij Dynamiek Scholengroep streven we naar inclusief onderwijs, waarin elke leerling zich gezien en geaccepteerd voelt. Alleen vanuit een veilige basis kunnen kinderen optimaal leren, ontwikkelen en groeien.

Meer over ons onderwijs