MR en AC

MR en AC

De medezeggenschapsraad en activiteitencommissie van Onder de Wieken

Medezeggenschapsraad

Ook op onze school hebben we een medezeggenschapsraad. Dit is een orgaan dat bemiddelt tussen het bestuur van school en de ouders en leerkrachten. In de MR krijgen ouders en personeel de kans om invloed uit te oefenen en advies te geven over alle zaken die met school te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Schoolorganisatie
  • De besteding van middelen
  • Het toelatingsbeleid
  • Zorg voor veiligheid en gezondheid
  • Vakantieregeling

De directeur is bij sommige besluiten verplicht om de MR om instemming of advies te vragen, waardoor de MR een belangrijke rol heeft bij besluitvorming op school. Daarnaast kan de MR zelf ook initiatieven nemen om verbeteringen voor de school voor te stellen aan het bestuur. Op deze manier dragen we samen bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Als ouder kun je de MR benaderen als je iets bespreekbaar wil maken, maar je kunt hiervoor ook terecht bij de directeur en de leerkrachten. De MR vergadert zes keer per jaar en de directeur is vaak aanwezig als adviseur en om extra informatie te geven. Alle besproken onderwerpen zijn te volgen via ISY. Op dit moment bestaat de MR uit:

Namens het team:

  • Eva van den Heuvel
  • Ilona Hagens

Namens de ouders:

  • Debbie Zanders
  • DaniĆ«lla Bergs

Contact opnemen met de MR

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is een groep enthousiaste ouders die graag meedenkt en meehelpt met het organiseren van activiteiten op school voor de kinderen. Denk hierbij aan kerstmis, carnaval, maar ook de koningsspelen en sinterklaas. Zij verzorgen een belangrijke rol in het organiseren en begeleiden van deze activiteiten. In de ouderraad zitten ouders van kinderen die een kind op school hebben zitten. Regelmatig zijn we op zoek naar nieuwe ouders en wordt hiervoor een bericht op ISY geplaatst. 

Behalve de ouders van de activiteitencommissie, maken we ook graag gebruik van de hulp van ouders bij andere activiteiten.

 

Contact opnemen met de AC