Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling Dynamiek Scholengroep

Bij Onder de Wieken creƫren we met leerkrachten, ouders en kinderen een veilige leeromgeving voor iedereen. Toch kan het zo zijn dat er soms fouten worden gemaakt. Soms zijn deze fouten zo vervelend, dat jullie de behoefte hebben om hierover een klacht in te dienen. Het bespreken van fouten en vervelende gebeurtenissen is bij ons altijd mogelijk.

Als er iets misgaat, of als er een onenigheid ontstaat, proberen we dat eerst samen in overleg op te lossen. We nodigen je daarom ook altijd uit om, als je je daarbij prettig voelt, eerst samen in gesprek te gaan voor je een klacht indient. Klachten kunnen uiteenlopen van onenigheid over de begeleiding of beoordeling van leerlingen en de inrichting van de schoolorganisatie, tot discriminerend gedrag, pesten, seksuele intimidatie en geweld. 

Als we er samen niet uitkomen, of als de klacht te ernstig is, is er de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep. Klachten kunnen in dat geval ingediend worden bij het bestuur van Dynamiek, die de klacht voorlegt aan een onafhankelijke klachtencommissie. Zo waarborgen we zowel het belang van de betrokkenen als het belang van de school en handelen we de klacht zorgvuldig af.

Vertrouwenspersoon

Als school bieden wij ondersteuning aan in geval van ernstige situaties waarbij jij of je kind hulp nodig heeft. We hebben hiervoor een externe vertrouwenspersoon via de GGD Noord-Limburg die vertrouwelijk en onafhankelijk advies kan geven. Deze persoon kan je ook begeleiden bij het indienen van klachten en helpen bij het nemen van eventuele vervolgstappen. Bij ernstige situaties waarbij aangifte bij de politie gedaan wordt, kan de vertrouwenspersoon je bijstaan en doorverwijzen naar organisaties die gespecialiseerd zijn in nazorg en opvang.