Missie en visie

Missie en visie

Altijd in beweging dankzij uitdagend onderwijs

Een goede basis voor de toekomst

Bij Onder de Wieken laten wij kinderen opgroeien in een veilige, vertrouwde en inspiratievolle omgeving. Onze deskundige leerkrachten staan elke dag klaar om kinderen een gezonde dosis zelfvertrouwen en nieuwe kennis bij te brengen. Zo creëren we samen met ons team, ouders en de omgeving een veilige basis om op te groeien en zelf de wereld verder te ontdekken.

Onze kernwaarden

Respect

Wij leren kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, anderen en hun omgeving. We omarmen elkaars verschillen en accepteren elkaar, zonder oordeel of vooroordeel. We gaan uit van het goede en brengen onze leerlingen bij rekening te houden met elkaar, te denken vanuit positiviteit en naar elkaar te luisteren.

Nieuwsgierigheid

We stimuleren leerlingen om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen en zo te blijven leren en ontdekken. We prikkelen hun ondernemendheid door ze uit te dagen zelf het initiatief te nemen over het behalen van hun leerdoelen. Dankzij die nieuwsgierigheid blijven ze elkaar én ons team inspireren.

Betrokkenheid

Wij dagen leerlingen uit betrokken te zijn bij hun eigen leerproces, elkaar en de wereld om hen heen. Iedereen mag er zijn én zijn of haar stem laten horen! Zo stimuleren we verbondenheid en maken we ze bewust van hun rol in de samenleving. Wij gaan voor een positieve leercultuur, die we helemaal samen creëren.