Ons onderwijs

Ons onderwijs

Betekenisvol onderwijs vol nieuwsgierigheid

Optimale ontwikkeling voor een kind start bij goed onderwijs. Onderwijs dat aansluit op het niveau van de leerling, uitdaagt om actief mee te denken en wat een waardevolle basis vormt voor de rest van hun leven. Onze leerkrachten én leerlingen creëren zo samen een veilige omgeving waarin leren een feestje is.

Betekenisvol leren dankzij thema’s

Bij Onder de Wieken vinden wij het belangrijk dat kinderen niet alleen kennis opdoen, maar ook leren hoe ze dit kunnen toepassen in de praktijk. Daarom werken wij in ons onderwijs, naast het aanbod in de basisvaardigheden, binnen thema's. Wij verbinden verschillende vakken en onderwerpen met elkaar rondom een centraal thema. Waarom wij zo graag op deze manier leren? Bij thematisch werken staat het proces centraal: kinderen leren zelfstandig werken, onderzoek te doen en informatie te verzamelen. Zo stimuleren wij ze om creatief en kritisch te denken en dagen we ze uit om hun eigen talenten en interesses te ontdekken en ontwikkelen. Dankzij thema’s leren kinderen op een betekenisvolle manier en ontwikkelen zij de vaardigheden die zij nodig hebben in hun leven, nu en in de toekomst.

Waar leerlingen zelf aan het roer staan

Leerlingen van Onder de Wieken kenmerken zich door hun energie en ondernemendheid. Dus dat stimuleren we maar al te graag! Wij geloven namelijk dat kinderen die actief bezig zijn met het vormgeven van hun eigen onderwijs, actiever leren en gerichter hun eigen doelen bereiken. Zo geven we kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken, worden initiatieven en ideeën aangemoedigd, voeren we regelmatig kindgesprekken en nemen kinderen enthousiast deel aan de kinderraad. Op deze manier krijgen ze het zelfvertrouwen om hun stem te laten horen en leren ze om niet achterover te leunen in hun eigen leerproces. Ze weten dat ze er mogen zijn en hun mening telt.

Ruimdenkend in belang van de leerling

Elk kind is uniek en leert op zijn of haar eigen manier en wij zorgen dat wij aan die vraag kunnen voldoen. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Dat vraagt soms om out of the box te denken en buiten de gebaande paden wandelen. Onze leerkrachten voelen die vrijheid om datgene te doen waarvan zij denken dat het goed of passend is. Wij geloven namelijk dat de beste ontwikkeling voortkomt uit persoonlijke aandacht. Zo blijven we onze leerkrachten uitdagen om flexibel, kritisch en open te zijn en voelen leerlingen dat ze zich in een veilige leeromgeving bevinden. Wij blijven zoeken naar het best passende onderwijs voor iedereen. Op deze manier bieden wij onze leerlingen kansen om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Ontdek onze missie